Listy grup w zakresie realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych

Listy grup studentów stacjonarnych

Listy grup studentów niestacjonarnych

Studenci mają prawo składać podanie o przeniesienie na inny przedmiot nie później niż do dnia 29 stycznia 2021 r.