Odszedł na wieczną wachtę

Na wieczną wachtę odszedł kmdr w st. spocz. prof. dr hab. Jan Cieśla – oficer, którzy tworzył podwaliny funkcjonowania dzisiejszego Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich.

W pierwszych dniach funkcjonowania Instytutu Dowódczo – Sztabowego, wydzielonego z dniem 25 lutego 1975 roku ze struktury Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, kmdr Jan Cieśla wszedł w skład Komendy Instytutu, pełniąc funkcję Zastępcy Komendanta Instytutu ds. Naukowych.

Kmdr Jan Cieśla urodził się 6 września 1931 roku. Służbę w Marynarce Wojennej pełnił od 1949 roku, kiedy to wstąpił w mury Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, kończąc ją w roku 1953. Pierwszym jego stanowiskiem służbowym było stanowisko Oficera Sygnałowego I. dywizjonu Flotylli Trałowców. Pełniąc służbę na okrętach trałowych zwieńczył ją objęciem dowodzenia okrętem T-32. Do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej kmdr Cieśla trafił w roku 1960, obejmując stanowisko starszego wykładowcy sprzętu minowo-trałowego. Kolejno zajmował stanowiska adiunkta i z-cy Szefa Katedry Broni Podwodnej.

W roku 1968 został skierowany do Zespołu Automatyzacji i Mechanizacji (dzisiejszy RZI), obejmując stanowisko Kierownika Zespołu Samodzielnych Pracowników Naukowo-Badawczych. Zdobyte doświadczenie naukowe ponownie wniósł do WSMW w roku 1973, jako docent personelu naukowo dydaktycznego. W tym czasie całkowicie poświęcił się rozwojowi naukowemu i dydaktycznemu. Poprzez swoją pracę naukową i dydaktyczną przez wiele lat związany był z Zakładem Operacyjno-Taktycznego Użycia Sił i Środków Marynarki Wojennej, kształcąc oficerów na studiach wyższych na kierunku dowódczo-sztabowym, tyłowym (logistycznym), dowódczo-sztabowym dla słuchaczy zagranicznych (wietnamskich), oraz szeregu Wyższych Kursów Doskonalenia Oficerów (WKDO).

Służbę w WSMW, a tym samym w Marynarce Wojennej, zakończył w 1988 roku.

Społeczność Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich składa pogrążonej w smutku rodzinie oraz bliskim kmdr. prof. dr. hab. Jana Cieśli szczere wyrazy współczucia.

Cześć jego pamięci!