Profesor Andrzej Makowski Laureatem Nagrody Honorowej im. Oskara Żebrowskiego

 

Miło nam poinformować, że decyzją Jury powołanego przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Pan prof. dr hab. Andrzej Makowski został Laureatem Nagrody Honorowej im. Oskara Żebrowskiego. Nagroda, określana mianem Geopolitycznych Oskarów, jest wyrazem uznania środowiska geopolityków za osiągnięcia naukowe, popularyzatorskie i dydaktyczne w zakresie geopolityki i szeroko rozumianych spraw międzynarodowych.

Pan Profesor odbierze nagrodę osobiście podczas dorocznego Zjazdu Geopolityków Polskich 6 grudnia 2020 r. w Chełmie oraz weźmie udział w debacie plenarnej w charakterze eksperta. Ponadto, jako Laureat Nagrody będzie wchodził w skład jury w kolejnych edycjach konkursu.

Panie Profesorze, serdecznie gratulujemy!