Konkursy przygotowane przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Parlament Studentów RP , przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodzi najlepsze prace dyplomowe i osoby zaangażowane w kulturę akademicką w Polsce.

Z tego powodu został zorganizowane dwa konkursy:
– konkurs na najlepszą pracę dyplomową oraz rozprawę doktorską;

 

– konkurs dla osób i grup ze środowiska akademickiego zaangażowanych w życie kulturalne

 

Z inicjatywy Parlamentu Studentów RP swoją działaność rozpoczyna  Forum Kół Naukowych, którego głównym zadaniem będzie wsparcie i aktywizacja działalności kół naukowych.