Zarządzenie Prodziekana w sprawie organizacji procesu kształcenia i szkolenia na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich

Szanowni Studenci,

proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów Nr 5/2020 z dnia 30.09.2020 r.  w sprawie organizacji procesu kształcenia i szkolenia na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

 

Zarządzanie Rektora-Komendanta nr 47/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie działalności Akademii Marynarki Wojennej, w tym zmian w organizacji procesu, kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.