Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni

Szanowni Studenci,

Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora- Komendanta nr 30 z dnia 29.06.2020r.  do dnia 31 sierpnia zostało przedłużone ograniczenie działalności Uczelni.

Zarządzeniem Rektora- Komendanta nr 30 z dnia 29.06.2020r. 

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie działalności Akademii Marynarki Wojennej, w tym zmian w organizacji procesu kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania  się koronawirusa COVID-19