Zarządzenie Prodziekana w sprawie organizacji procesu kształcenia w okresie wstrzymania zajęć dydaktycznych

Szanowni Studenci,

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów nr 2/2020 z dnia 02.06.2020 r.  w sprawie organizacji procesu kształcenia w okresie wstrzymania zajęć dydaktycznych na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.