Specjalność Kryminalistyka i Detektywistyka

Na stacjonarne studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne specjalność Kryminalistyka i Detektywistyka dodatkowo zostały przyjęte następujące osoby:

Nr albumu
22197
21932
21953
21942