Wyniki wyboru promotorów i specjalnośći


Wyniki wyboru promotorów:

studia I stopnia

studia II  stopnia


Na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2020/2021 zostaną uruchomione następujące specjalności:

Bezpieczeństwo Narodowe

 • studia I stopnia
  – stacjonarne – Bezpieczeństwo Publiczne
 • studia II stopnia
  – stacjonarne: Bezpieczeństwo Morskie Państwa oraz Dyplomacja
  podział studentów

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

 • studia I stopnia
  – stacjonarne – Administracja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Kryminalistyka i Detektywistyka – do dnia 01.06.2020 r. przyjmowane są dodatkowe zgłoszenia na tą specjalność (ze studentów przypisanych do specjalności ABiPP) na adres m.klinkosz@amw.gdynia.pl – na podstawie średniej ocen z ostatniego semestru zostanie przyjętych 5 osób.
  podział studentów
  – niestacjonarne –  Zarządzanie Kryzysowe
 • studia II stopnia
  – stacjonarne –  Zarządzanie Kryzysowe oraz Administracja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  podział studentów
  – niestacjonarne – Zarządzanie Kryzysowe

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie

 • studia I stopnia
  – stacjonarne  – Cyberbezpieczeństwo
 • studia II stopnia
  – niestacjonarne – wyniki wyboru specjalności będą podane w dniu 1.06 (poniedziałek)

Bezpieczeństwo Morskie Państwa

 • studia I stopnia
  – stacjonarne – Bezpieczeństwo w Transporcie, Spedycji i Logistyce