Nowy kierunek studiów – rozmowa z Dziekanem WDiOM na PortalMorski.pl

Nowy kierunek studiów Bezpieczeństwo w Transporcie, Spedycji i Logistyce – rozmowa z Dziekanem Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej kmdr. dr. hab. Bartłomiejem Pączkiem na PortalMorski.pl