Organizacja egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia funkcjonowania Akademii Marynarki Wojennej

Szanowni Studenci,

Zgodnie z zarządzeniem Rektora – Komendanta nr 20/2020 do momentu wznowienia w Akademii Marynarki Wojennej zajęć dydaktycznych egzaminy dyplomowe, dla których przewidziana jest forma ustna odbywać się będą tylko i wyłącznie w formie zdalnej. Egzaminy dyplomowe planowane w formie pisemnej odbędą się dopiero po wznowieniu zajęć oraz otwarciu uczelni. Egzaminy będą przeprowadzane w drodze wirtualnego spotkania odbywanego za pomocą platformy edukacyjnej eduPortal. W dalszym ciągu obowiązują wszystkie postanowienia i warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego zawarte w Regulaminie Studiów Akademii Marynarki Wojennej.

Szczegółowa procedura wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego dostępna jest w załączony, wspomnianym wyżej, Zarządzeniu.

Zarządzeniem Rektora- Komendanta nr 20/2020 z dnia 15 maja 2020 r.  w sprawie procedury przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronowairusa COVID-19