Wybór specjalności dla studentów I i II stopnia

Szanowni Studenci,

Zgodnie z Decyzją Dziekana nr 3/Org/2020 z dnia 17.04.2020r.  od dnia 15.05. 2020 r.   ruszają elektroniczne zapisy wyboru specjalności studiów . Zapisów można dokonywać do dnia 26.05.2020 r.

Wybór możliwy jest pod poniższym adresem:

https://wybor.amw.gdynia.pl/

Zgodnie z decyzją Pordziekana, wybór promotorów będzie możliwy od dnia 18.05.2020 r.  do dnia 27.05.2020 r.