Opłaty za studia

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Rektor Komendant wprowadził następujące zmiany w obowiązywaniu terminów wnoszenia opłat za studia na studiach niestacjonarnych, w tym doktoranckich, studiach podyplomowych oraz opłat związanych z powtarzaniem określonych zajęć na studiach:

a)       obowiązujące terminy wnoszenia opłat (te które maiły być uiszczone do dnia 31.03 oraz w terminach późniejszych) za studia za semestr letni na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 zostają przesunięte o 60 dni kalendarzowych.Studenci studiów II stopnia są zobowiązani do uregulowania wszystkich opłat przed zakończeniem studiów

b)      obowiązujące terminy wnoszenia opłat związanych z powtarzaniem w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 określonych zajęć zostają przesunięte o 60 dni kalendarzowych,

c)       terminy wnoszenia opłat za studia i za powtarzanie zajęć, które zostały zrealizowane przed semestrem letnim 2019/2020 i zasady naliczania odsetek za zwłokę pozostają obowiązujące.

Zmiany wymienione w punktach a), b) i c) obowiązują do odwołania