Tymczasowy punkt obsługi studenta

W celu zabezpieczenia potrzeb studentów Akademii Marynarki Wojennej w zakresie załatwienia niezbędnych spraw wynikających z ich statusu, w Akademii Marynarki Wojennej, w budynku nr 300 pom. 102, zostaje utworzony tymczasowy punkt obsługi studenta „TPOS”. Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta działać będzie do czasu ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przywrócenia normalnej pracy uczelni i zajęć dydaktycznych.

TPOS czynne będzie w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 10.00-11.00.

Do zadań TPOS w szczególności należy:

1)      wydawanie zaświadczeń o studiowaniu;

2)      wydawanie zaświadczeń o pobieraniu stypendium;

3)      wydawanie duplikatów Elektronicznych Legitymacji Studenckich i Doktoranckich;

4)      przyjmowanie podań niezbędnych do zachowania prawidłowego i ciągłego toku studiów;

5)      wydawanie i przyjmowanie innych dokumentów w sprawach niecierpiących zwłoki.

Jednocześnie, celem zapewnienia ewentualnej pomocy psychologicznej studentom w ramach działalności TPOS, uruchomione zostaną zdalne konsultacje psychologiczne dla studentów AMW, które prowadzić będzie Pani Inga Borowska-Pietrzak.

Pomoc psychologiczna dla studentów AMW udzielana będzie się w formie zdalnej i obejmować będzie wsparcie psychologiczne związane z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym i jego konsekwencjami.

Zdalne konsultacje psychologiczne odbywać się będą za pomocą:

1)      rozmowy telefonicznej;

2)      poczty elektronicznej;

3)      telekonferencji.

Osoba chcąca skorzystać z pomocy psychologicznej dla studentów AMW zobowiązana jest skontaktować się z wyznaczoną do prowadzenia konsultacji osobą celem ustalenia terminu i sposobu konsultacji za pomocą poczty elektronicznej e-mail, na adres: i.borowska@amw.gdynia.pl.

Jednorazowa konsultacja nie może trwać dłużej niż 45 min.

 

Procedura załatwiania spraw zgłoszonych przez studentów