Wytyczne COVID-19

Uwaga Studenci WDiOM!

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Rektor – Komendant AMW wydał Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie działalności AMW, w tym zmian w organizacji procesu kształcenia, szkolenia i pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Wszyscy studenci zobowiązani są do zapoznania się z treścią zarządzenia i zastosowania się do wytycznych w nim zawartych:

ZARZĄDZENIE NR 8/2020

Wstrzymanie zajęć dydaktycznych prowadzonych w AMW oznacza zaprzestanie prowadzenia zajęć w formie bezpośredniego kontaktu z wykładowcą na wszystkich formach kształcenia (studia stacjonarne, studia niestacjonarne, zajęcia projektowe projektów POWER, studia podyplomowe). Konsekwencją powyższego jest zawieszenie możliwości wejścia studentów i kursantów na teren Uczelni (przepustki elektroniczne zostają deaktywowane). Ponadto, zawieszona zostaje działalność Biblioteki i Akademickiego Centrum Sportowego (dostęp wyłącznie dla kadry AMW i studentów wojskowych).

Wstrzymanie zajęć realizowanych w kontakcie z wykładowcą nie oznacza dla studenta wstrzymania procesu studiowania. Zarządzenie dopuszcza realizację procesu dydaktycznego w formie zdalnego kontaktu wykładowcy ze studentami. O podjęciu takiej formy realizacji programu zajęć wykładowcy będą informowali starostów grup i studentów w drodze kontaktu w kanałach elektronicznych (e-mail, Wirtualna Uczelnia, strona www Wydziału, Facebook WDiOM).

Zajęcia, których nie będzie można zrealizować w formie kontaktu zdalnego, będą realizowane w terminie późniejszym, po przywróceniu realizacji procesu dydaktycznego w murach Uczelni.

Zjazdy studiów niestacjonarnych i podyplomowych do dn. 29 marca włącznie zostają odwołane. Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych i podyplomowych planowanych po dn. 29 marca pozostają niezmienione, a o ich realizacji lub odwołaniu będą Państwo informowani, w miarę rozwoju sytuacji. Po przywróceniu procesu dydaktycznego realizowanego w Uczelni liczyć należy się z wprowadzeniem dodatkowych terminów zjazdów i/lub reorganizacją planu zjazdów i planu zajęć.

Informacji studentom i doktorantom WDiOM udzielał będzie Dziekanat, a o wszelkich zmianach sytuacji i decyzjach władz Wydziału będą Państwo informowani poprzez stronę www WDiOM.

Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich