Podział studentów na grupy w zakresie przedmiotów ogólnouczelnianych

Decyzja Rektora- Komendanta Akademii Marynarki Wojennej z dnia 09.01.2020 r. w sprawie podziału na grupy w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Podział na grupy