Konferencja „Cyberprzestępczość.1 – Technologie”

„Cyberprzestępczość.1 – Technologie” to pierwsza edycja konferencji poświęcona nowoczesnym technologiom i dobrym praktykom stosowanym do przeciwdziałania i zwalczania cyberprzestępczości.

Konferencja składa się z części panelowej oraz warsztatowej, dzięki którym uczestnicy mają okazję wymienić się doświadczeniami i wzbogacić wiedzę na temat bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni.

Konferencja skierowana jest w szczególności do przedstawicieli organów ścigania, przedstawicieli świata nauki, instytucji finansowych oraz pracowników działów bezpieczeństwa sektora prywatnego.

Po więcej informacji zapraszamy na www.ppbw.pl/konferencjacp1.