Inauguracja roku akademickiego dla studentów studiów niestacjonarnych

Inauguracja roku akademickiego dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w dniu 05.10.2019 r o godzinie 9.30 w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej.Dla nowo przyjętych studentów obecność jest obowiązkowa. Po inauguracji odbędzie się szkolenie BHP, p.poż. oraz szkolenie biblioteczne.