Inauguracja r.a. 2019/2020

Inauguracja roku akademickiego dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się w dniu 04.10.2019 r o godzinie 11.30 w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej.Dla nowo przyjętych studentów obecność jest obowiązkowa. Po inauguracji odbędzie się szkolenie BHP, p.poż. oraz szkolenie biblioteczne.

Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich  serdecznie zaprasza do udziału w inauguracji roku akademickiego 2019/2020 również byłych pracowników Wydziału.  Prosimy o potwierdzenie obecności pod nr tel. 261262366 lub 261262627.