Egzamin poprawkowy z przedmiotu:

Organizacja transportu morskiego

Ćwiczenia 171 BN – 16.09.2019 r. godz.10.00 pok. 309/9

Wykłady – (Kolokwium)  171 BN – 18.09.2019 r. godz.10.00 pok. 214/9

Egzamin poprawkowy z przedmiotu:

Integracja Europejska 181 BN – 18.09.2019 r. godz.09.00 pok. 214/9