Awans naukowy – dr hab.

 

 

Miło nam donieść, że 19.06.2019 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie panu kmdr. por. dr. Jackowi Fabisiakowi

Tym samym, powiększyło się grono samodzielnych pracowników nauki, prowadzących działalność naukową i dydaktyczną w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie na naszym Wydziale.

W imieniu Dziekana i całej społeczności Wydziału serdecznie gratulujemy panu Komandorowi!