Konkurs Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego na najlepszą pracą dyplomową dla studentów AMW.

Uwaga!

Szanowni studenci!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego  dla studentów studiów I i II stopnia.
Konkurs dotyczy prac dyplomowych związanych tematycznie z różnymi aspektami i płaszczyznami bezpieczeństwa państwa, w szczególności cyberbezpieczeństwa.
Celem konkursu jest promowanie i rozpowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym i ochroną porządku konstytucyjnego państwa, a także zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej w tym zakresie

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.