Wyniki wyboru specjalności

Drodzy studenci,
Proszę o zapoznanie się z decyzją Dziekana w sprawie przydziału studentów do specjalności studiów na poszczególnych kierunkach:

Wyciąg z decyzji nr 5/0rg/2019 Dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich