Sukces studenta Wydziału

Student Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich pan Tomasz Cegliński wziął udział
w konkursie organizowanym przez główną siedzibę NATO.  Konkurencja była ogromna
jednak panu Tomaszowiudało się ją pokonać i został wybrany na 6 miesięczny staż w Brukseli.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!