Wybór promotora i specjalności

Szanowni Studenci,

Zgodnie z Decyzją Dziekana nr 3/Org/2019 z dnia 18.04.2019  od dnia 15.05.2019   ruszają elektroniczne zapisy wyboru specjalności studiów i promotora prac dyplomowych. Zapisów można dokonywać do dnia 26.05.2019 r.

Wyboru możliwy jest pod poniższym adresem:

https://wybor.amw.gdynia.pl/

Studenci, którzy zgłosili się do promotorów osobiście, zostali do nich już przypisani w systemie elektronicznym. W przypadku zmiany decyzji o wyborze promotora, student może dokonać modyfikacji w systemie elektronicznym (choć wyłącznie w ramach dostępnych jeszcze miejsc).