Awans naukowy – dr hab.

30 maja 2019 Magdalena Klinkosz 0

Miło nam donieść, że 23.05.2019 r. Rada Wydziału Bezpieczeństwa  Narodowego Akademii Sztuki wojennej w Warszawie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk […]

No Picture

16 maja 2019 Magdalena Klinkosz 0

Termin poprawkowy z przedmiotu ogólnouczelnianego Podstawy ekenomii  odbędzie się w dniu 11.06 o godzinie 14.00 w sali 221/9