Uwaga studenci studiów I i II stopnia – wybór promotorów i specjalności

Studenci proszę o zapoznanie się z decyzją dziekana w sprawie zasad wyboru specjalności studiów oraz zasad wyboru promotorów prac dyplomowych przez studentów studiów I i II stopnia w r. a. 2018/2019.