Konferencja Bezpieczeństwo i gospodarka morska

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję organizowaną przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów przy współpracy z Akademią Marynarki Wojennej, która odbędzie się
22 marca w godzinach 10.00-15.00 w Audytorium Bibliteki Gółównej AMW