Awans naukowy – dr hab.

dr hab. Bartłomiej Pączek

Miło nam donieść, że 16.01.2019 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie naszemu Prodziekanowi,
p. kmdr. por. dr. Bartłomiejowi PĄCZKOWI.

Tym samym, powiększyło się grono samodzielnych pracowników nauki, prowadzących działalność naukową i dydaktyczną w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie na naszym Wydziale.

W imieniu całej społeczności Wydziału serdecznie gratulujemy panu Prodziekanowi!