KONFERENCJA „GEOPOLITYCZNA GRA MOCARSTW”.

KONFERENCJA „GEOPOLITYCZNA GRA MOCARSTW”.

W imieniu Koła Naukowego „HaZet” oraz portalu Historyczny ambasador pragniemy zaprosić  do uczestnictwa w wykładzie dr Jacka Bartosiaka pod tytułem „Rzeczpospolita między lądem a morzem o wojnie i pokoju”.

Wykład gościnny odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na Audytorium S-205 w godzinach 18:50-21:40

Tematyka wykładu:

Świat znalazł się na krawędzi zmian, które ukształtują nowy porządek XXI wieku. Zawirowania światowego systemu dotkną nas nieuchronnie.

Możliwe jest powstanie próżni bezpieczeństwa na wschód od naszych granic – wynikającej z rewizji ładu światowego. Coraz bardziej prawdopodobne staje się powstanie nowego systemu handlowo-komunikacyjnego zwanego Nowym Jedwabnym Szlakiem. Realizacja tego projektu może powoli a skutecznie rozmontować hierarchiczną konstrukcję Zachodu, dyktującego warunki reszcie świata niezmiennie od kilkuset lat.

Dynamika i głębokość zmian globalnych wymusi na nas konieczność zrozumienia na nowo znaczenia przestrzeni w której żyjemy – obszarów położonych w sąsiedztwie, jak i tych pozornie dalekich, ale które wpływają na sukces lub porażkę Rzeczpospolitej.

Sylwetka dr Jacka Bartosiak:

Ekspert do spraw geopolityki i strategii, nowoczesnej sztuki wojennej i wojny morskiej, Dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji w Fundacji Pułaskiego oraz Senior Fellow w Potomac Foundation w Waszyngtonie. W 2018 roku został Prezesem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dr Jacek Bartosiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat i partner zarządzający w kancelarii adwokackiej zajmującej się obsługą biznesu. Współpracuje na stałe z miesięcznikiem „Nowa Konfederacja”, jest członkiem Rady Budowy Okrętów w Gdyni. W Potomac Foundation oraz w Fundacji Pułaskiego zajmuje się geopolityką, bezpieczeństwem oraz konfliktami zbrojnymi, w tym planowaniem przyszłego pola walki.

Koordynator konferencji „Geopolityczna gra mocarstw”
e-mail: igor.miasnikow@gmail.com
tel. kont.: (+48) 784 880 318