Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

W piątek 07 grudnia 2018 r. odbyła się Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Była to III edycja etapu okręgowego, w której wzięło udział 12 szkół średnich (43 uczestników). Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności powołany na Uniwersytecie Warszawskim. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej ma zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu jako współorganizator. Laureatami Olimpiady zostali:

  1. Katarzyna Orłowska
  2. Krzysztof Bartela
  3. Jakub Piotrowski
  4. Jan Lewandowski
  5. Paweł Kwasigroch
  6. Jakub Konopka
  7. Filip Schulz
  8. Sylwester Banaszak
  9. Mateusz Orłowski
  10. Weronika Wegner

Nagrody oraz dyplomy wręczył prodziekan ds. kształcenia i studenckich kmdr por. dr Batrłomiej Pączek.