Medale

5 grudnia 2018 r. w Sali Tradycji Akademii Marynarki Wojennej odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnią służbę kadrze i pracownikom. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale wręczył rektor-komendant AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.