Konferencja GlobState

W dniach 04-05.12.2018 r. w Operze Nova w Bydgoszczy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa GlobState „Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w aspekcie zmieniającego się środowiska geopolitycznego”, której organizatorami byli: Centrum Doktryn i Szkolenia SZ im. gen. broni Władysława Sikorskiego oraz Akademia Marynarki Wojennej  im Bohaterów Westerplatte. W ramach pięciu paneli dyskusyjnych poruszano się w obszarach: współczesnego wymiaru bezpieczeństwa globalnego i regionalnego, determinantach bezpieczeństwa, identyfikacji zagrożeń, prognozowania przyszłych scenariuszy, budowania odporności państwa w wybranych obszarach oraz wyzwań dla Sił Zbrojnych RP w świetle obecnych i przyszłych zagrożeń. Konferencja ta uzyskała patronaty Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej, Pawła Solocha Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego,  a także Szefa Sztabu Generalnego WP, Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wykład  wprowadzający nt.: Wir cyfrowych stymulacji jako zagrożenia bezpieczeństwa państwa wygłosił doradca prof. dr hab. Andrzej ZYBERTOWICZ Prezydenta RP.