AWANS ADMIRALSKI REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

Prezydent RP Andrzej Duda mianował na stopień kontradmirała rektora-komendanta Akademii Marynarki Wojennej
kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta. Prezydent nominację admiralską wręczył podczas obchodów Święta Podchorążego na dziedzińcu Belwederu.