Wystawa z okazji Stulecia Ligi Morskiej i Rzecznej w Senacie

21 listopada 2018 r. w Senacie wicemarszałek Maria Koc otworzyła wystawę „Liga Morska i Rzeczna w przededniu 100-lecia, czyli
Trzymajmy się morza!”. Podczas otwarcia wystawy Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich reprezentował kmdr por. dr Bartłomiej Pączek,
a następnie wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych, wygłaszając prelekcję na temat Działania LMiK na rzecz Marynarki Wojennej.