IV Konferencja Przeglądowa Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej (CWC)

23 listopada 2018 r. Stałe Przedstawicielstwa Polski i Litwy przy OPCW zorganizowały w Hadze towarzyszące Konferencji wydarzenie poświęcone problematyce broni chemicznej zatopionej w morzach, również pod kątem ew. zaangażowania OPCW.

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich reprezentował kmdr por. dr Bartłomiej Pączek. 
W swoim wystąpieniu poruszył temat współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie, a także wyzwania związane z zatopioną bronią chemiczną w Morzu Bałtyckim.

Konferencja organizowana co 5 lat koncentruje się na kompleksowej ocenie wdrażania Konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC)
i określeniu kierunków rozwoju Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW).