Wykłady otwarte – PROFESOR THOMAS-DURELL YOUNG

Profesor Thomas-Durell Young jest cenionym autorytetem nauk o obronności, pracownikiem naukowym U.S. Naval Postgraduate School w Monterey, profesorem w Center for CivilMilitary Relations. Jest członkiem International Institute for Strategic Studies w Londynie. Pracował w krajowych organizacjach obronnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Niektóre z kluczowych projektów reform, którymi zarządzał, obejmują nadzór nad kompleksowymi projektami planowania i zarządzania obroną w Estonii, na Ukrainie, Mołdawii, Serbii i Czarnogórze.
Profesor jest autorem wielu książek i kilkuset artykułów. Najważniejsze publikacje, artykuły i referaty zamieszczone w recenzowanych i notowanych na liście filadelfijskiej (Journal Citation Reports JCR) czasopismach naukowych o randze międzynarodowej:
1. Thomas-Durell Young (2017), Legacy Concepts: A Sociology of Command in Central and Eastern Europe, Parameters 47:1, pp. 31-42.

2. Thomas-Durell Young (2017): The failure of defense planning in European PostCommunist Defense Institutions: ascertaining causation and determining solutions, Journal of Strategic Studies, DOI: 10.1080/01402390.2017.1307743.

3. Young, Thomas-Durell (Dec. 2016), The Challenge to Defense Reform in Central/Eastern Europe, with Reference to Slovenia, Contemporary Military Challenges, Liliana Brožic? (ed.), prepared for the General Staff of the Slovenian Armed Forces 18:4, pp. 15-34.

4. Young, Thomas-Durell (Dec. 2016), Is the US’s PPBS Applicable to European Post-Communist Defence Institutions?, The RUSI Journal, 161:5, 66-75 DOI: 10.1080/03071847.2016.1253382.

5. Young, Thomas-Durell (Oct. 2016), Impediments to Reform in European PostCommunist Defense Institutions, Problems of Post-Communism, DOI: 10.1080/10758216.2016.1220256.