Studenci pierwszego roku!!

Drodzy studenci, aby odebrać legitymację studencką należy wnieść opłatę w wysokości 17 zł. Wpłatę dokonujemy na te same konto co opłatę rekrutacyjną. Przy odbiorze legitymacji prosimy przedstawić dowód wpłaty.