Rekrutacja dodatkowa na studia doktoranckie

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 6 września 2018 r.

Kandydaci na studia doktoranckie dokonują rejestracji elektronicznej do 26 września 2018 r. (rejestracja)

Kandydaci są również zobowiązani są do złożenia w formie papierowej w biurze studiów doktoranckich i podyplomowych (blok 9, pok.109/9) w terminie  26 września 2018 roku wymaganych dokumentów.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
w dniach 27-28  września 2018 r. Rekrutacja ma charakter konkursowy.

W dniu 27 września o godz. 9:00 w sali 110/9 odbędzie się kolokwium z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i metodologii badań nad bezpieczeństwem.

W dniu 28 września od godz. 9:00 w sali 214/9  odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dotyczące motywacji, poziomu przygotowania i warunków kandydata do podjęcia studiów doktoranckich.