Awanse i odznaczenia

16 sierpnia z  okazji Święta Wojska Polskiego, w sali Tradycji Akademii Marynarki Wojennej odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe oraz medali nadanych przez Ministra Obrony Narodowej. Uroczystego wręczenia dokonał rektor – komendant AMW kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Na naszym wydziale medale za długoletnią, wzorową służbę, lub pracę w wojsku polskim otrzymali:

Złoty medal siły zbrojne w służbie Ojczyzny

kmdr Jarosław Teska

Srebrny medal siły zbrojne w służbie Ojczyzny

kmdr por. Rafał Miętkiewicz

kmdr por. Wojciech Sokołowski

chor. Andrzej Capanda

Brązowy medal siły zbrojne w służbie Ojczyzny

mgr inż. Magdalena Klinkosz