Cyberbezpieczeństwo-Studia Podyplomowe

 

Szanowni Państwo, informujemy o zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo. Wszystkie osoby składające podania od dnia 17.08.2018 r. będą umieszczane na liście rezerwowej.

 

 


Cyberbezpieczeństwo

Program studiów podyplomowych (pobierz)

 

 


Rozpoczęła się rekrutacja na V edycję studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo (2018-2019)

Dokumenty składać do dziekanatu WDiOM lub przesłać pocztą.

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE „CYBERBEZPIECZEŃSTWO”

Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Czas trwania: Dwa semestry

 

Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Tomasz Sobczyński
Opiekun studiów
mgr Martyna Bartkowska
tel. 602-129-515
Sprawy administracyjne:
mgr Monika Bielska

 

Opłaty za studia:
1. Całość -4500 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 4050 zł do zapłaty
2. I rata 2250 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% =  2137,5 zł do zapłaty
II rata 2250 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 2137,5  zł do zapłaty
Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.
Zgodnie z uchwałą nr 20/2018 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

UWAGA!

OPŁAT PROSZĘ DOKONYWAĆ PO OTRZYMANIU UMOWY (NA PIERWSZYM SPOTKANIU – NIE WCZEŚNIEJ)

NA PRZYDZIELONY NR KONTA OSOBISTEGO ZAWARTY W UMOWIE

do 10. XI. 2018 r. całość (4500zł) lub I rata 10.XI.2018 r. – II rata do 10.III.2019 r. (po 2250zł)

osoby objęte zniżką wpłacają odpowiednio niższą kwotę

XIII. Edycja – październik 2018 – czerwiec 2019 r.

– czas trwania studiów: 2 semestry.

– przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2018 r.

– planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2019 r.

– zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 10.10.2018 r.).

– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (Wzór wniosku);

– odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;

– kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty należy składać do pomieszczenia nr 211/9 – Dziekanat WDiOM lub przesłać pocztą.

Informacje ogólne:

– czas trwania studiów: 2 semestry;

– zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele – zgodnie z opracowanym planem zajęć co dwa / trzy tygodnie;

– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc;

– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  – konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł.

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.

Na terenie AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłacie za nocleg, uzyskacie Państwo przedstawiając zaświadczenie (o zakwalifikowaniu na I semestr), które otrzymacie na I zjeździe. Telefony kontaktowe:26 126 28 63, 26 126 29 34.

Szanowni Państwo,

Internat Komandor (vis a vis AMW, obok kina Grom) oferuje miejsca noclegowe w cenie 40 zł/noc po uprzedniej rezerwacji pod numerem telefonu 261266584

Opłaty należy wnosić na indywidualne konto, zapisane w otrzymanej na pierwszym zjeździe umowie,

z dopiskiem „Cyberbezpieczeństwo”.

Uwaga!

Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy na pierwszych zajęciach (nie wcześniej). Dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów – numer konta taki jak w umowie.