Kurs Maritime Evaluation

W dniach 10.07 do 13.07 na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich odbyła się 30-ta edycja kursu Maritime Evaluation (MAREVAL) zrealizowana we współpracy z Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) – Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił Europy. Uczestnikami kursu byli oficerowie z Niemiec, Polski, W. Brytanii, Szwecji, Łotwy, Grecji, Włoch, Hiszpanii. Pomysłodawcą i organizatorem kursu był Instytut Operacji Morskich.