Zajęcia ogólnouczelniane 2018/2019

Podział studentów na grupy w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych w roku akademickim 2018/2019.

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE STACJONARNE

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE NIESTACJONARNE