III Konferencja Naukowa Doktorantów i Kół Naukowych

 

W dniach 25 – 26 czerwca odbyła się III Konferencja Naukowa Doktorantów i Kół Naukowych, pt: „Wyzwania dla bezpieczeństwa”.

Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych, choć wspierana przez sygnatariuszy porozumienia dotyczącego organizacji Międzynarodowej Konferencji NATCON, OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej, oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S. A., w całości tworzona jest przez Doktorantów i Studentów. Jej głównymi organizatorami są: Prezydium Samorządu Doktorantów, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego oraz Koło Naukowe Obronności Państwa, działające na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej.

W trakcie trwania konferencji jednocześnie odbywały się Targi Balt Military Expo, w których Wydział wziął udział w charakterze wystawcy. Podczas  Konferencji kmdr Jarosław Teska, kmdr por. Bartłomiej Pączek oraz kmdr Grzegorz Krasnodębski zostali uhonorowani tytułem „Członka honorowego Studenckiego Koła Naukowego Nowoczesnych Technologii w Bezpieczeństwie”, działającego na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.