Sympozjum

 Dnia 15 czerwca 2018 r. odbyło się Sympozjum „Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach morskich państw obcych”. Organizatorami byli: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Fundacja Polonia Semper Fidelis przy współudziale Polskiego Uniwersytetu na obczyźnie w Londynie, Stowarzyszenia Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Paryżu. To już XVIII edycja, a pomysłodawcą i mentorem był prof. Zbigniew JUDYCKI.