Otwarte seminarium naukowe

W dniu 28 maja 2018 roku odbyło się otwarte Seminarium Naukowe I roku studiów doktoranckich Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej:

„Bezpieczeństwo – Edukacja – Informacja.

Refleksja nad różnorodnością czynników mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne”

Seminarium otworzył Pan kmdr dr hab. Jarosław TESKA prof. AMW Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich

Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.