Technologie kosmiczne i satelitarne

W dniu 17.05.2018 r. odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa „Technologie Kosmiczne i Satelitarne w Systemach Bezpieczeństwa i Obronności”.
Organizatorami byli: Komisja Nauk Kosmicznych przy Oddziale PAN w Gdańsku, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni – Wydział
Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu – Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa. Podczas Konferencji poruszono min. tematykę: „Platforma stratosferyczna HAP-s jako środek obserwacyjny bliskiego kosmosu”, „Wyścig zbrojeń w Kosmosie: Fikcja czy rzeczywistość, „Wykorzystanie danych satelitarnych w zarządzaniu działaniem służb publicznych”

 

.