ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WACHTĘ KMDR DR BOGUSŁAW BĄK

Z wyrazami smutku i głębokim ubolewaniem informujemy, iż na wieczną wachtę odszedł kmdr dr Bogusław Bąk – kanclerz Akademii Marynarki Wojennej. W zmarłym straciliśmy oficera szczerze oddanego służbie i uczelni, wykładowcę, wychowawcę wielu pokoleń podchorążych i oficerów. Komandor Bogusław Bąk był człowiekiem wielkiego serca, zawsze życzliwy ludziom, dla wielu wzorem przełożonego i oficera. Niestety nie ma go już wśród nas, ale pamięć o nim nigdy nie zginie. Komandor Bogusław Bąk służbę wojskową rozpoczął w 1973 roku. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej został skierowany do służby w 13 Dywizjonie Trałowców na Helu. W latach 1980-1982 był dowódcą trałowca bazowego ORP „Flaming”. W 1982 roku rozpoczął studia w Akademii Marynarki Wojennej w Leningradzie (ZSRR), które ukończył z wyróżnieniem w 1984 roku. Po ukończeniu szkoły pełnił służbę w sztabie 9 Flotylli Obrony Wybrzeża na stanowisku flagowego nawigatora flotylli. W trakcie służby na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich zajmował stanowiska od starszego asystenta, poprzez adiunkta, zastępcę szefa Katedry, aż do kierownika Zakładu Sztuki Operacyjnej i Taktyki
w 2003 roku. W tym samym roku, po restrukturyzacji uczelni, w listopadzie wyznaczony został na stanowisko zastępcy komendanta Akademii Marynarki Wojennej.
Władze Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Studenci składają najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, przyjaciołm
i bliskim. Naszego kanclerza, kmdr. Bogusława Bąka pożegnamy w czwartek 17 maja o godz. 11.00 w kościele garnizonowym Gdynia-Oksywie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00 na Cmentarzu Marynarki Wojennej Gdynia-Oksywie.