Awanse i wyróżnienia

W dniu dzisiejszym w Sali Tradycji Akademii Marynarki Wojennej nasz Dziekan kmdr dr hab. Jarosław Teska, prof. AMW oraz
dr Radosław Tyślewicz wyróżnieni zostali Medalem za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Na stopień komandora porucznika  awans z wyznaczeniem na stanowisko Dyrektora Instytutu Operacji Morskich otrzymał
kmdr por. Rafał Miętkiewicz.