Konferencja Naukowa

 

26.03.2018 r. w sali multimedialnej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się Konferencja Naukowa pod hasłem „Pamięć a Bezpieczeństwo Narodu”.

Organizatorami Konferencji był Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Konferencję otworzył oraz przywitał zebranych Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, kmdr por. dr Bartłomiej Pączek, oraz dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie, pan Piotr Tarnowski.

Tematem konferencji był wieloaspektowy wpływ zbrodni systemów totalitarnych na Bezpieczeństwo Państwa.

Na konferencji swoją obecnością zaszczycili nas, wygłaszając interesujące referaty, dr Marcin Owsiński – kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof w Sztutowie, mgr Małgorzata Daniluk – koordynator ds. wolontariatu Muzeum Stutthof w Sztutowie, dr Jakub Kufel – z-ca dyrektora Wydziału Myśli Społecznej Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, oraz dr Krzysztof Jażdżewski – dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie. Uczestnicy jednoznacznie wskazywali, jak wielką rolę w procesie zapewnienia Bezpieczeństwa Państwa odgrywa pamięć historyczna oraz świadomość narodowa.

Dużą aktywnością podczas Konferencji wykazali się studenci, doktoranci oraz pracownicy Wydział. W trakcie dyskusji wielokrotnie podkreślano potrzebę i wolę zorganizowania kolejnych wspólnych projektów naukowych dotyczących pamięci narodowej.